سایه بان انتخابات احمدی نژاد اصولگرایان احمدی نژاد

سایه بان: انتخابات احمدی نژاد اصولگرایان احمدی نژاد ستاد انتخابات انتخابات ریاست جمهوری 96 اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی مشمولان معتاد معاف نمی‌شوند/ بعد از ترک اعتیاد به محل خدمت سربازی اعزام می‌شوند ، سردار کمالی

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای با تاکید بر اینکه مشمولان معتاد از خدمت سربازی معاف نمی‌شوند، گفت: قانونی تحت عنوان معافیت مشمولان معتاد نداریم و

مشمولان معتاد معاف نمی‌شوند/ بعد از ترک اعتیاد به محل خدمت سربازی اعزام می‌شوند ، سردار کمالی

سردار کمالی : مشمولان معتاد معاف نمی شوند/ بعد از ترک اعتیاد به محل خدمت سربازی اعزام می شوند

عبارات مهم : معتاد

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای با تاکید بر اینکه مشمولان معتاد از خدمت سربازی معاف نمی شوند، گفت: قانونی تحت عنوان معافیت مشمولان معتاد نداریم و افرادی که به انواع مخدر اعتیاد دارند، قبل از اعزام به خدمت سربازی در کمپ های ترک اعتیاد نگهداری و بعد از ترک مواد مخدر به محل خدمت سربازی اعزام می شوند.

سردار موسی کمالی، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در تصویر العمل به بیانات رییس کمیسیون اجتماعی مجلس راجع به معافیت سربازان معتاد و اینکه نیازمند مصوبه قانونی مجلس هست، گفت: هیچ قانونی جهت معافیت مشمولان و سربازان معتاد به انواع مواد مخدر نداریم و به نظرم در آینده هم هیچ طرحی در این خصوص نخواهیم داشت.

مشمولان معتاد معاف نمی‌شوند/ بعد از ترک اعتیاد به محل خدمت سربازی اعزام می‌شوند ، سردار کمالی

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: اخباری در خصوص معافیت سربازان معتاد در رسانه ها انتشار یافته که مورد نیاز است آن را شایعه بخوانم، آیا که ما قانونی تحت عنوان معافیت مشمولان یا سربازان معتاد نداریم.

سردار کمالی با اشاره به قانون ۳۹ خدمت وظیفه عمومی گفت: طبق تبصره ۳ از ماده ۳۹ قانون خدمت وظیفه عمومی افرادی که به انواع مخدر اعتیاد دارند، قبل از اعزام به خدمت سربازی در کمپ های ترک اعتیاد نگهداری و بعد از ترک مواد مخدر به محل خدمت سربازی اعزام می شوند.

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای با تاکید بر اینکه مشمولان معتاد از خدمت سربازی معاف نمی‌شوند، گفت: قانونی تحت عنوان معافیت مشمولان معتاد نداریم و

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: مورد نیاز به ذکر است که مدت ذکر شده است جزو خدمت سربازی محسوب نمی شود.

واژه های کلیدی: معتاد | معافیت | اعتیاد | سربازی | قانونی | سربازان | ترک اعتیاد | نیروهای مسلح

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs