سایه بان انتخابات احمدی نژاد اصولگرایان احمدی نژاد

سایه بان: انتخابات احمدی نژاد اصولگرایان احمدی نژاد ستاد انتخابات انتخابات ریاست جمهوری 96 اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی لغو ثبت سفارش گروه چهارم کالایی بدون تامین ارز

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت در بخشنامه‌ای نحوه چگونگی ترخیص کالاهای گروه چهارم که دارای ثبت سفارش قبل از ۳۰ خرداد هستند را تعیین کرد.

لغو ثبت سفارش گروه چهارم کالایی بدون تامین ارز

لغو ثبت سفارش گروه چهارم کالایی بدون تامین ارز

عبارات مهم : انتقال

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت در بخشنامه ای نحوه چگونگی ترخیص کالاهای گروه چهارم که دارای ثبت سفارش قبل از ۳۰ خرداد هستند را تعیین کرد.

به گزارش فارس، وزارت صمت نحوه چگونگی ترخیص کالاهای گروه چهارم که دارای ثبت سفارش قبل از 30 خرداد هستند را تعیین کرد.

لغو ثبت سفارش گروه چهارم کالایی بدون تامین ارز

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت در بخشنامه ای به شرکت های تابعه استانی اعلام کرد تمامی ثبت سفارشات اولویت چهارم صادره قبلی مربوط به تعرفه های اعلامی که به وسیله شبکه بانکی تأمین ارز نشده یا بدون انتقال ارز نمی باشند فاقد اعتبار بوده و ثبت سفارش اولویت چهارم صادره قبلی مربوط به ردیف تعرفه های اعلامی به صورت واردات بدون انتقال ارز منوط به رعایت موارد گفته شده است خواهد بود.

بنابراین ثبت سفارش های تأمین ارز نشده گروه چهارم لغو شد.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت در بخشنامه‌ای نحوه چگونگی ترخیص کالاهای گروه چهارم که دارای ثبت سفارش قبل از ۳۰ خرداد هستند را تعیین کرد.

واژه های کلیدی: انتقال | واردات | ثبت سفارش | اخبار اقتصادی و بازرگانی

لغو ثبت سفارش گروه چهارم کالایی بدون تامین ارز

لغو ثبت سفارش گروه چهارم کالایی بدون تامین ارز

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs