سایه بان انتخابات احمدی نژاد اصولگرایان احمدی نژاد

سایه بان: انتخابات احمدی نژاد اصولگرایان احمدی نژاد ستاد انتخابات انتخابات ریاست جمهوری 96 اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی احتمال دارد احمدی نژاد از رئیسی حمایت کند

روزنامه آرزوی بزرگ نوشت:از سال 92 تاکنون در شهرداری رویدادهایی رخ داده که بی شک این پرسشها درکاهش آرای قالیباف تاثیرگذار هست. درنتیجه قالیباف رقیبی جدی جهت روحا

احتمال دارد احمدی نژاد از رئیسی حمایت کند

احتمال دارد احمدی نژاد از رئیسی حمایت کند

عبارات مهم : انتخابات

روزنامه آرزوی بزرگ نوشت:از سال 92 تاکنون در شهرداری رویدادهایی رخ داده که بی شک این پرسشها درکاهش آرای قالیباف تاثیرگذار هست. درنتیجه قالیباف رقیبی جدی جهت روحانی نیست.

احتمال دارد احمدی نژاد از رئیسی حمایت کند

مصطفی میرسلیم نیز به عنوان کاندیدای حزب موتلفه در انتخابات ریاست جمهوری 96 شانسی نخواهد داشت. در نهایت اصولگرایان بر روی رئیسی متمرکز خواهند شد و رئیسی را در برابر روحانی قرار خواهند داد.

اصولگرایان وحامیان آنها به دنبال ایجاد یک فضای روانی در انتخابات پیش رو هستند، آنها می خواهند با ایجاد فضای روانی آرای روحانی را کم کردن دهند.

روزنامه آرزوی بزرگ نوشت:از سال 92 تاکنون در شهرداری رویدادهایی رخ داده که بی شک این پرسشها درکاهش آرای قالیباف تاثیرگذار هست. درنتیجه قالیباف رقیبی جدی جهت روحا

به تازگی زریبافان از رئیسی حمایت کرده و از سویی ظاهرا علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی دولت سابق به عنوان مدیر ستاد انتخاباتی رئیسی منصوب شد.در نتیجه این امکان وجود دارد که احمدی نژاد از رئیسی حمایت کند و در این صورت آرای حامیان مدیر دولت دهم به سبد رئیسی ریخته خواهد شد.

البته در صورت حمایت احمدی نژاد از رئیسی حامیان وی از او تبعیت نخواهد کرد. مسابقه میان احمدی نژاد، رئیسی و روحانی فضای انتخابات را سه قطبی می کرد. حامیان مدیر دولت سابق از بین بردن احمدی نژاد را بر اساس خواست اصولگرایان می دانند، در نتیجه احمدی نژاد و حامیان او گرایشی به رئیسی نشان نخواهند داد.

واژه های کلیدی: انتخابات | احمدی نژاد | اصولگرایان | احمدی نژاد | ستاد انتخابات | انتخابات ریاست جمهوری 96 | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs